واسه دل خودم

با استفاده از مجوعه لغات ارائه شده در هر یک از شماره های زیر بهترین جمله را بسازید. به سازنده بهترین جمله مقدار متنابهی اجر اخروی و  دعای خیر تعلق خواهد گرفت. آخرین مهلت ارسال جملات دقایقی قبل از دق کردن اینجانب می باشد.

استفاده از سایر لغاتی که در اینجا از آنها ذکری نشده به شرط منحرف نکردن موضوع آزاد است.

1. موج سوم، سوپر من، ملت، انتخابات، دوم خرداد، پرتگاه، ریسمون سیاه و سفید، مهر، کوپن، پرونده پرسنلی، به من چه

2. دلارا دارابی، رکسانا صابری، حقوق بشر، خوش تیپی، قصاص، حرف مفت، ادای بیخود، ژست روشنفکری، دل نازک، احساسات ظریف، سیبیل کلفت، جفتک

3. عدالت، مساوات، حماقت، جنایت، بلاهت، کوری، کری، خریت، (از اینجا به بعدش رو شرمم می آد بنویسم!)

4. آبرو، عزت، احترام، نان، نفت، گاز، نوشابه رژیمی، دروغ، حناق، سفره، زیارت، سیاحت، عبادت، شراکت

5. کمپین، زن، مرد، بچه، خبرنگار، روزنامه، تلویزیون، دروغ، سفاهت، وقاحت، جنایت، پیام بازرگانی، فیلم تکراری

6. بی عاری، بیماری، حرف قشنگ، ظرف بلور، نون و پنیر، کماج شیر، فرش حصیر و بقیه لوازم مورد نیاز برای بردن دختر

7. ......، ......، ......، ......، ......، ......، .......، .......، .......، .......، ...، ........، .......، ......، ..، ......، ...... !

 

/ 0 نظر / 14 بازدید