راشومون

 

راشومون - به کارگردانی کوروساوا - در ظاهر داستان بسیار ساده ای است. روایتی از داستانی که می تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. اما سادگی داستان به سرعت رنگ می بازد. داستان حقیقتی که در پرده می ماند ، شاید تا ابد..

داستان ساده است: سامورایی و همسرش که از جنگلی عبور می کنند به راهزنی برخورد می کنند. راهزن به زن تجاوز می کند و سامورایی کشته می شود. پنج داستان روایت می شود : داستان راهزن، داستان زن، داستان چوب بر و مبلغ مذهبی ای که شاهد ماجرا بوده اند و داستانی که روح سامورایی پس از احضار روایت می کند.

تمام راویان داستان، داستانی متفاوت بیان می کنند که تنها در دو نکته توافق دارند: مرگ نجیب زاده و تجاوز به همسر او توسط راهزن. حقیقتی که در میان چند داستان متفاوت مدفون می گردد. داستان ساده روایت انسانی از واقعیت، شاید.

حقیقتی که معلوم نیست با قصد و غرض در آن دخل و تصرف شده و یا اینکه واقعا راویان آن را به چشم دیده اند. حقیقتی که قرار نیست عیان گردد، به هر دلیل. معمایی که کسی قادر به رمز گشایی از آن نیست.

در هیچ پرده ای از داستان قاضی نمایش داده نمی شود. شاید به این خاطر که قرار نیست قضاوتی در میان باشد. یا شاید قرار است که بیننده قضاوت کند. بیننده ای سر در گم در کشف حقیقت. بیننده ای که روایت هر داستان جدید معمایی بر معماهای قبلی اش می افزاید.تمامی داستان ها واقعی هستند و هیچ داستانی غیر قابل باور نیست. حقیقتی که قرار نیست آشکار شود.

شاید بزرگترین اشتباه بشر جستجوی حقیقت باشد. حقیقتی که قرار نیست با چشم سر دیده شود. حقیقتی که اگر به این نمط جسته شود شاید نگاه من و تو باشد از پس دوربینی که راشومون را ضبط کرد.

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
احسان

من این فیلم رو ندیدم ولی با این نقد خیلی علاقه مند شدم به دیدنش.

خدیجه زائر

شاید گاه باید برای جستجو معانی واژه های جدیدی خلق شوند و گاه رفتن و ماندن نیز.........