اعجاز

 

این تئوری توطئه به ثمن بخس - معادل بیست سی سی آب دیده - به فروش می رسد.

راستش خنده دار ترین چیزی که این روزها و در گیر و دار انتخابات به چشمم خورد دیدن نوشته ها و یا پرسش های فراوان در مورد اتفاقات دهه شصت - و به طور خاص مسئله برخورد و نابودی گروههای مخالف - توسط ج.ا. است. حرکت های دولت اخیر در جهت منافع رهبری عملا به طور زیبایی باورهای اختیارات رئیس جمهور را به طور کاذب افزایش داد به طوری که امروز همه متفق القول هستند که رئیس فعلی دولت مسئول تمام اتفاقات جاری و بدبختی امروز کشور است. یعنی شخص "رئیس جمهور" در تصمیم گیری کاملا مختار بوده و کسی نمی تواند نازک تر از گل به ایشان بگوید. دوستی در پس پرده به عنوان "آدم خوب" می نشیند و دیگری می شود مسئول بدبختی. به همین سادگی!

نکته جالب این است که این اعتقاد آنقدر قلبی می شود که دوست عزیز سبزمان می شود مسئول تمام اتفاقات دهه شصت و حالا باید برای تمام آن وقایع پاسخگو باشد!

نمی خواهم برچسب ساده انگاری به خودم بزنم. به هر حال رئیس جمهور - یا نخست وزیر در آن زمان - حیطه اختیارات و تصمیم گیری در پاره ای از مسایل را دارد اما به هر حال سیاست گذاری های عمده در اختیارش نیست. اگر سیستم ملوک طوایفی و ارگان های موازی و اختیارات آنها را هم در این معادله وارد کنیم که می شود نور علی نور!

گیس و گیس کشی های این چند شب برای من خیلی مفرح بود. سیستمی آلوده که هیچ کس دستش "تمیز" نیست. اگر لازم باشد ، و برای پیش برد منافع، اسرار هویدا می شود، و خوشبختانه در این پستو اسرار مگو فراوان وجود دارد. اسراری که گویا فقط "مردم" نامحرم هستند برای شنیدنشان.

وقتی دروغ گویی عار نیست، وقتی ساختن دروغ هنر است، وقتی همه چیز ماندن در قدرت و ثروت را توجیه می کند، وقتی دست بالای دست بسیار است، وقتی "مصلحت" در دروغ و فریب و پنهانکاری است، طبیعی خواهد بود اگر که معجزه ای رخ دهد که کسی را تاب پهلو زدن با آن نباشد. این مدرسه شاگرد با استعداد و معلم زبده کم ندارد. معجزه از این پس فراوان تر هم اتفاق خواهد افتاد که علم ثابت کرده ثروت و قدرت و آز و دروغ زاینده معجزات بی شماری در طول تاریخ این کشور بوده اند.

من - بر اساس باورهای شخصی خود - به هیچ معجزه ای اعتقاد ندارم، اخص به انواع رنگی آن. اما چه من بخواهم و چه نخواهم معجزه دیگری در راه است. در مورد رنگش ترجیح می دهم بعدا اظهار نظر کنم چون عوامل محیطی بسیاری باعث تغییر رنگ در طول زمان می شوند...

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
خیری

کاش یوااشکی رنگش را میگفتی رئیس