پایان امید

 

دیگه نه نوحی هست که کشتی ای بسازه،

نه ابراهیمی که بت بشکنه،

نه موسی ای که آب رو بشکافه،

نه عیسی ای که مرده زنده کنه،

نه محمدی که قرآنی بیاره،

نه علی ای که شبانه غذا پشت در بذاره،

و نه منصوری که انا الحق بگه.

 

فقط خودم هستم و خودت...

 

 

پی نوشت: عفو بفرمایید به خاطر غیبت طولانی

/ 1 نظر / 19 بازدید
خدیجه زائر

من آدم ناامیدی نیستم.تحمل این حجم یاس توان بالائی میخواد.امید بستن به موعود باعث میشه کم نیاریم و بریم جلو............