احتمالا آخرین پست!   

 

به علت ریزش خاک به داخل تابوت و مفقود شدن مرده مورد نظر پس از یک گردش شامگاهی این واحد صنفی تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

از یابنده محترم تقاضا می شود که تقاضای وجه دستی و نسیه نفرماید.

لینک
سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ - رئیس آواره