باز هم فیس بوک   

این کاریکاتور رو تو آخرین شماره نیویورکر دیدم. حیفم اومد شما هم نبینیدش!

 

ترجمه: تو چرا مثل بقیه از فیس بوک استفاده نمی کنی؟

لینک
دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - رئیس آواره